Doe

De ontwerpers van Ede

Wie is Doe Projecten Contact

Ontwerp Marktplein

De stemmen zijn geteld

Er is in totaal ruim 3000 keer gestemd. Meer dan de helft van de stemmen (1700) waren voor
het ontwerp van Hosper. Ruim 800 stemmen gingen naar het ontwerp met de markthal van de combinatie Bleeker & Nauta, Zijaanzicht en Werkstatt. Het ontwerp van Okra valt, met ruim 500 stemmen, helaas af.

 

 

Zoals u weet heeft de Stichting DOE het initiatief genomen om samen met de Edese bevolking, daarbij ondersteund door ambtenaren van de gemeente, te komen tot een nieuwe inrichting van het Edese marktplein. Dit door middel van een prijsvraag op basis van door de Edese bevolking en direct belanghebbenden aangedragen ideeën, wensen en randvoorwaarden, omdat de Edenaren uiteindelijk de echte ontwerpers van Ede zijn.

Uit eerder DOE-onderzoek (dag van de architectuur 2014) en andere opiniepeilingen is gebleken dat heel veel bezoekers van het centrum het marktplein als leeg, ongezellig en troosteloos ervaren. Er is te weinig te beleven en de mogelijkheden van het plein worden onvoldoende benut. Terwijl juist hier prachtige kansen liggen voor een nieuw, bruisend hart van Ede, gemaakt voor de Edese bevolking, maar vooral ook vóór de Edese bevolking; een sprankelend visitekaartje voor Ede, waar iedere Edenaar trots op kan zijn.

De plattegronden

arrow_downward
Ontwerp Bleeker Nauta
Ontwerp Hosper
Ontwerp Okra

Doe, de ontwerpers van Ede

arrow_downward

Stichting DOE (De Ontwerpers van Ede) verbreedt en verdiept de kennis en interesse over de ruimtelijke ontwikkeling van Ede en haar omgeving. DOE verwezenlijkt deze ambitie door het organiseren van interessante en vernieuwende ontmoetingen, workshops, excursies en publicaties. DOE geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan iedereen die betrokken is bij de ruimtelijke kwaliteit van onze stad en haar omgeving.

Het bestuur bestaat uit een groep van 8 architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en kunstenaars, die in Ede wonen en/of werken. DOE wil de creativiteit en deskundigheid van de inwoners van Ede actief benutten en stimuleren: ook inwoners horen bij De Ontwerpers van Ede. Daarnaast raken professionals uit de werelden van architectuur, stedenbouw, beeldende kunst bij DOE in gesprek met overheden, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en burgers.

Belangrijk aandachtspunt vormt het betrekken van scholieren en studenten bij de ruimtelijke vraagstukken van Ede. Dit doet DOE door bijdragen aan onderwijsprogramma’s van onderwijsinstellingen in Ede en omgeving.

DOE Is er klaar voor, het licht staat op groen. DOE mee!

Hoe wij te bereiken zijn:

Heeft u ons nodig, dan kunt u ons bereiken op de volgende manier:

Projecten

arrow_downward
Smaak van de architectuur
Nationale tuinontwerpdag
Stadspark van Ede
Museumplein
Collectief particulier
Educatie